Tvorba loga a vizuální identity

Vytvoření etiket na produkt, vizitek, hlavičkového papíru a logomanuálu.

vizuální identita
etiketa
vizitky
hlavičkový papír

Tvorba webových stránek

Vytvoření onepage stránky, která má za cíl prezentovat produkt potenciálním distributorům.

Facebook profil

Vytvoření úvodní a profilové fotky pro sociální síť Facebook.

facebook profil

Správa sociální sítě Facebook

Vytvoření série bannerů a textů

Animované logo a krátký spot

Rozanimování loga a sestříhání krátkého animovaného spotu pro sociální sítě.

Vytvořilo grafické studio Wolfway

Vytvoříme spolu
další značku?