Tvorba loga a vizuální identity

Vytvoření vizitek, obalu a krabičky.

Vytvoříme spolu
další značku?