Tvorba loga a vizuální identity

Vytvoření vizitek, hlavičkového papíru, letáku, dresů a logomanuálu.

Tvorba webových stránek

Vytvoření onepage stránky, která má za cíl prezentovat službu potenciálním zákazníkům.

Facebook profil

Vytvoření úvodní a profilové fotky pro sociální síť Facebook.

Vytvořilo grafické studio Wolfway

Vytvoříme spolu
další značku?