Redesign loga
a vizuální identity

Značka K6 už je na trhu mnoho let a její zákazníci jí znají hlavně pod symbolem zdravotnického kříže. Proto bylo nezbytné tento symbol zachovat a postavit na něm novou vizuální identitu.