Reklamní agentura - Full servis pro vaši propagaci


Tvorba vizuální identity a loga

Naše reklamní agentura se specializuje na tvorbu vizuální identity a loga, které zaujmou vaše zákazníky a podpoří rozpoznatelnost vaší značky.

Branding a strategie propagace

S našimi službami v oblasti branding a propagace dosáhnete širokého publika a budete si držet své místo na trhu. Navrhneme pro vás strategii propagace, která zlepší viditelnost vaší značky a zvýší prodeje.

Video produkce a eventové akce

Využijte naši kreativitu a zkušenosti v oblasti video produkce a eventových akcí. Společně vytvoříme nezapomenutelný zážitek pro vaše zákazníky a posuneme vaši značku na novou úroveň.

Webové stránky a online marketing

S moderním designem a správnou SEO optimalizací vám navrhneme webové stránky, které nejenom budou vypadat skvěle, ale také vám pomohou získat nové zákazníky. Navíc vám nabídneme naše služby v oblasti PPC a SEO, abyste byli viditelní na prvních místech ve vyhledávačích.

Nezávazná konzultace

Chcete se dozvědět více o našich službách a co můžeme udělat pro váš projekt? Kontaktujte nás a rádi vám nabídneme nezávaznou online konzultaci. Společně najdeme řešení, které splní vaše potřeby a cíle.

Také si můžete přečíst naše referenční případy a posoudit, zda jsme tou správnou volbou pro vás. Jako reklamní agentura s full servisem jsme připraveni vám pomoci s propagací vaší značky.

Postup práce

1. Rešerše

Rešerše loga je důležitý krok při tvorbě nového vizuálního stylu pro vaši značku. Při rešerši loga se zaměřujete na vizuální prvky, které by mohly být vhodné pro vaši značku a zároveň vám pomohou vytvořit logo, které bude co nejvíce vystihovat charakter a hodnoty vaší značky. Během rešerše loga byste měli analyzovat různé designové prvky, jako jsou barvy, typografie a grafické symboly. Je důležité zvážit, co tyto prvky symbolizují a jak by mohly ovlivnit vnímání vaší značky. Díky pečlivé rešerši loga získáte ucelený přehled o možnostech, které máte k dispozici a budete mít jasnou představu o tom, jak by mělo vaše logo vypadat, aby co nejlépe reprezentovalo vaši značku.

2. Koncept

Rešerše loga je důležitý krok při tvorbě nového vizuálního stylu pro vaši značku. Při rešerši loga se zaměřujete na vizuální prvky, které by mohly být vhodné pro vaši značku a zároveň vám pomohou vytvořit logo, které bude co nejvíce vystihovat charakter a hodnoty vaší značky. Během rešerše loga byste měli analyzovat různé designové prvky, jako jsou barvy, typografie a grafické symboly. Je důležité zvážit, co tyto prvky symbolizují a jak by mohly ovlivnit vnímání vaší značky. Díky pečlivé rešerši loga získáte ucelený přehled o možnostech, které máte k dispozici a budete mít jasnou představu o tom, jak by mělo vaše logo vypadat, aby co nejlépe reprezentovalo vaši značku.

3. Návrh loga

Grafický návrh loga je klíčovým krokem při tvorbě vizuálního stylu pro vaši značku. Během grafického návrhu loga se odborníci na design zaměřují na vytvoření několika návrhů loga, které odpovídají konceptu loga a hodnotám vaší značky. Každý návrh loga obsahuje různé designové prvky, jako jsou barvy, typografie a grafické symboly, které mají přesně vystihovat charakter vaší značky. Během grafického návrhu loga je důležité zvážit, jak by mělo logo vypadat na různých médiích, v různých velikostech a v různých situacích, aby bylo dobře viditelné a čitelné. Kvalitní grafický návrh loga také zohledňuje moderní trendy v designu a současně vytváří logo, které bude časově odolné. Po vytvoření několika návrhů loga probíhá proces výběru nejlepší varianty, která bude reprezentovat vaši značku a pomůže vám získat pozornost vašich potenciálních zákazníků.

4. Vizuální identita

Vytvoření vizuální identity je důležitým krokem při budování silné značky. Vizuální identita zahrnuje všechny vizuální prvky, které reprezentují vaši značku, včetně loga, barev, typografie, grafických prvků a dalších designových prvků. Tyto prvky by měly být navrženy tak, aby byly jedinečné a snadno rozpoznatelné a zároveň by měly odpovídat hodnotám a charakteru vaší značky. Vytvoření vizuální identity by mělo být provedeno s pomocí odborníka na design, který vám pomůže vytvořit celkový vizuální styl, který bude oslovovat vaši cílovou skupinu. Vizuální identita by měla být konzistentní a používána na všech marketingových materiálech a kanálech, jako jsou webové stránky, sociální média, reklamy a další. Kvalitní vizuální identita pomáhá vaší značce stát se rozpoznatelnou a pomáhá vám získat loajální zákazníky.

5. Logomanuál

Vytvoření logomanuálu je nezbytným krokem při tvorbě vizuální identity pro vaši značku. Logomanuál obsahuje podrobné pokyny a pravidla pro používání vaší vizuální identity, včetně loga, barev, typografie a dalších designových prvků. Logomanuál zajišťuje konzistentní používání vizuální identity na všech kanálech a marketingových materiálech a chrání vaši značku před nesprávným použitím a nekonzistentním vzhledem. V logomanuálu jsou obvykle uvedena pravidla pro použití loga v různých velikostech, barvách a na různých pozadích, aby bylo zajištěno, že logo vypadá vždy dobře a je snadno rozpoznatelné. Logomanuál také může obsahovat pokyny pro použití typografie a dalších designových prvků, které doplňují vaši vizuální identitu. Vytvoření logomanuálu by mělo být provedeno s pomocí odborníka na design, který vám pomůže vytvořit jasná a jednoznačná pravidla pro použití vaší vizuální identity.

6. Registrace ochranné známky

Registrace ochranné známky je důležitým krokem při ochraně vaší značky a investicí do budoucnosti vašeho podnikání. Ochranná známka vám poskytuje exkluzivní právo používat svou značku v obchodním styku a chrání vaši značku před neoprávněným používáním jinými subjekty. Registrace ochranné známky vám umožní využít výhody a ochrany, kterou vám zákony nabízejí, včetně práva na soudní ochranu proti neoprávněnému užívání vaší značky. Registrace ochranné známky je proces, který může být složitý a časově náročný, ale je to důležitá investice do budoucnosti vaší značky a podnikání. Pokud váš podnik působí na více trzích, je třeba ochrannou známku registrovat na všech trzích, na kterých působíte, aby byla vaše značka chráněna v celém světě. V případě registrace ochranné známky vám může pomoci právník nebo specialista na ochranné známky, kteří vám poskytnou odbornou pomoc a poradenství při registraci a ochraně vaší značky.

Proč my?

Rešerše trhu

Uděláme analýzu konkurence a koncept, z kterého budeme vycházet v návrhu loga a vizuální identity.

Brandmanuál

Vytvoříme logomanuál s ukázkou použítí vizuální identity a zaneseme do něj zdrojové soubory.

Originální Logo

Na základě konceptu vytvoříme originální návrhy loga.

Rychlost dodání

Celý proces trvá pouze 2 až 4 týdny i s časovou rezervou.

Vizuální identita

K logu vytvoříme i vizuální identitu, díky které oblečeme do grafiky celou vaši značku.

Pevná cena

Dopředu budete znát pevnou cenu, kterou dodržíme. 

Můžeme začít?